مبانی فکری سکولاریسم

خاستگاه رشد و تداوم فرهنگ سکولاریسم در اروپاست، به گونه‌ای که امروزه وجهه غالب فرهنگ غرب را تشکیل می‌دهد. در گستره فراملّی، کلان، ملّی و فردی می‌توان از سکولاریسم بحث کرد. مجموعه مباحث این نوشتار در زمینه تبیین مفهوم، روند شکل گیری و مبانی سکولاریسم است. <br /> در اروپا طی سده‌های پس از عصر روشنگری تحولاتی رخ داد که منجر به شکل‌گیری این فرهنگ شد. با توجه به انباشت سرمایه ناشی از انقلاب صنعتی و فرآورده‌های صنعتی، این فرهنگ در قرن نوزدهم به استعمار و استثمار روی آورد. در مدتی اندک و به پشتوانه قدرت و توان نظامی و صنعتی، کشورهای جهان تحت استیلا و نفوذ آن قرار گرفتند. این تفکر در مواجهه با اندیشه دینی حاکم بر جوامع اسلامی پیامدهای گوناگونی به دنبال داشت.<br /> پرسش اساسی نگارنده این است که سکولاریسم چیست و فرایند شکل گیری و مبانی فکری آن کدام است؟ <br /> پاسخ به این پرسش در گرو تبیین مبانی سه محور اساسی است که در این نوشتار، هر یک به منزله یک فصل محسوب می شوند.

فایل(های) الحاقی

مبانی فکری سکولاریسم mabanie fekri secolarism.exe 484 KB application/octet-stream