در قرن نوزدهم به‌علت اشتباهی که محققین در مکان و زمان ظهور زرتشت می‌نمودند و برداشت غلطی که درباره قدمت تورات داشتند، این نظریه بیشتر رواج داشت که ادیان بابلی و عبری در شکل گرفتن دین زرتشت مؤثر بوده است. به‌نظریه دارمستتر اشاره شد که او حتی معتقد بود گاتاها تحت‌تأثیر فیلون یهودی در قرن اول مسیحی تنظیم گردیده است. اگر ظهور زرتشت و تنظیم گاتاها را در کنار بابل، یعنی آذربایجان غربی و حدود قرن ششم ق.م تصور کنیم مسلماً می‌بایستی تحت‌تأثیر فرهنگ بابلیان و آشوریان و افکار پیمبران بنی‌اسرائیل قرار گرفته باشد.<br /> قبلاً توضیح داده شد که به تأیید عمومی کوچکترین تأثیری از این فرهنگ و عقاید در گاتاها مشاهده نمی‌شود. ظهور زرتشت، به‌طوری‌که بیان شد، در منطقه بسیار دوری از تمدن بابلی و قبل از هزاره اول ق.م رخ داده است (۱۵۰۰ ـ ۱۴۰۰ ق.م) و در زمانی‌که زرتشت پیام خود را اعلام کرد نه رابطه‌ای بین خاور نزدیک و خوارزم وجود داشت و نه تورات به‌وجود آمده بود.

فایل(های) الحاقی

تأثیر متقابل دین زرتشت در ادیان دیگر tasir e dine zartosht.pdf 327 KB application/pdf