قبلاً باید از خدمت خانم‌ها و آقایان معذرت بخواهم که در ایامی که به هر حال موضوع خاصی طرح است و قاعدتاً باید به آنچه با این روزها متناسب است و مطرح است هر سخنرانی و هر گوینده‌ای موضوع صحبتش را متناسب با آن موضوع تعیین کند ولی موضوع صحبت من ظاهراً تناسبی ندارد ولی این ظاهراً است و باطناً به‌نظر من تناسب بسیار زیاد دارد به خاطر این‌که همه مذاهب بزرگ عالم و به‌خصوص مذهب اسلام برای تکامل بشری و برای غنای فرهنگی و معنوی انسان و دور کردن انسان از وحشی‌گری و نزدیک کردن انسان به قله اوج تمدن و معنویت به‌وجود آمده‌اند و ظهور کرده‌اند و این‌که می‌گویم بالاخص اسلام مذاهب دیگر عالم، مذاهب بزرگ و به حق قالباً وجحه معنوی و اخلاقی و روحی بشر را رسالت خودشان تعیین کرده‌اند و تکامل روحی و معنوی و اخلاقی بشر را ولی در صورتی‌که اسلام در عین‌حال یک مذهب تمدن‌ساز است و جامعه‌ساز و بنابراین اگر موضوع صحبت من تمدن یا تجدد است و بحث درباره این که فرهنگ چیست و وحشی‌گری چیست و متمدن کیست و متجدد کیست می‌بینیم در متن رسالت اسلام و در متن اسلام نهفته است و یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که هر مسلمانی باید مدام به نام اسلام در ذهنش مطرح کند.

فایل(های) الحاقی

تجدد یا تمدن tajadod ya tamadon.pdf 189 KB application/pdf