پسرها
آبتین: یکی از شخصیت های شاهنامه، پدر فریدون
آتش: آتش
آذین: نام فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزئین و آرایش
آراد: نام فرشته‌ای
دخترها
آبنوس: آبگینه
آتوسا: نام یک شاهزاده ایرانی
آذر: آتش، نهمین ماه ایرانی
آذرافروز: نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

فایل(های) الحاقی

فرهنگ نام‌های ایرانی farhange namhaye irani.pdf 177 KB application/pdf