بی‌تردید برای شما سرعت واژه‌ای آشناست. واژه‌ای که یادآور شور و هیجان زندگی است. اما اگر نیک بنگرید آن را تداعی‌کننده مرگ و نیستی نیز خواهید یافت. از این‌روست که میزان لذتِ از سرعت را هم‌ارز مقدار آشنایی با شیوه‌های مهار سرعت می‌دانند. زیرا گاهی لازم است که آهستگی یا شاید توقف را نیز تجربه کرد.<br /> شیمی‌دان‌ها نیز به سرعت علاقه‌مندند. برخی در پی سرعت بخشیدن به واکنش‌ها یا یافتن واکنش‌هائی پر بازده برای تولید یک فرآوردهٔ شیمیائی هستند. واکنشی که در مدتی کوتاه مقدار چشم‌گیری فرآورده تولید کند. فرآورده‌ای خالص که تولید آن به‌صرفه باشد. این در حالی است که برخی دیگر در پی یافتن راهی برای کاهش سرعت یا متوقف کردن واکنش‌های ناخواسته‌اند، تا شاید از این طریق شرایط مناسبی برای نگهداری و افزایش طول عمر فرآورده‌های شیمیائی بیابند و امکان استفاده از آنها را برای مدت بیشتری تضمین کنند.

فایل(های) الحاقی

کتاب‌ شیمی پیش‌دانشگاهی bakhshe aval.pdf 1,187 KB application/pdf
کتاب‌ شیمی پیش‌دانشگاهی bakhshe dovom.pdf 647 KB application/pdf
کتاب‌ شیمی پیش‌دانشگاهی bakhshe sevom.pdf 503 KB application/pdf
کتاب‌ شیمی پیش‌دانشگاهی bakhshe chaharom.pdf 622 KB application/pdf