عبیدالله ملقب به نظام‌الدین از صاحبان صدور خاندان بنی‌زاکان قزوین است و اشعار خوب دارد و رسائل بی‌نظیر. مرحوم اقبال در مقدمه دیوان عبید می‌نویسد: از شرح حال و وقایع زندگانی عبید زاکانی بدبختانه اطلاع مفصل و مشبعی در دست نیست. از مختصری که مؤلف تاریخ گزیده راجع به عبید نوشته مطالب زیر استنباط می‌شود: ۱ـ اینکه او از جمله صدور وزراء بوده ولی در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است. ۲ـ نام شخص شاعر نظام‌الدین بوده. در صورتی که در ابتدای غالب نسخ کلیات و در مقدمه‌هایی که بر آن نوشته‌اند وی را نجم‌الدین عبیدزاکانی یاد کرده‌اند. ۳ـ نام شخص شاعر عبیدالله و .... <br /> وقت آن شد که عزم کار کنیم رسم الحاد آشکار کنیم ....

فایل(های) الحاقی

Resalehyeh Delgosha.pdf 2,711 KB application/pdf