حلال محمّد - صلّی اللّه علیه و آله - تا روز قیامت حلال و حرام او حرام خواهد بود؛ مانند سایر احکامش، خواه احکام تکلیفی باشد و خواه احکام وضعی. این موضوعی است که مورد اتفاق همه مسلمانان است. <br /> همان‌طور که همگی درباره نبوت آن حضرت اتفاق نظر دارند و یک تن، سخنی بر خلاف آن نگفته است و درود نامحدود بر امامان دودمان او که گواهان خداوند در این جهان و شفیعان امت، در سرای دیگرند و بر شایستگان دودمان آنها و دوستان ایشان در هر نسلی که پدید آیند.<br /> بحمداللّه امروز همه می‌دانند که تعالیم اسلامی با نظامات و قوانین و حکمت‌های آن در احکام و رعایت اعتدالش، تمام جهات دنیوی و اخروی بشر را منظور داشته است و می‌دانند که اسلام تمدنی حکیمانه و معتدل دارد و برای کلیه ساکنان زمین در هر مکان و زمانی که باشند و با همه اختلافی که در جنس، نوع، رنگ و زبان دارند، شایستگی دارد.<br /> شارع مقدّس اسلام (که خداوند غیب دان جلّ‌جلاله است) موضوعی را باقی نگذاشته جز اینکه آن را روشن ساخته و راه شناخت آن را به خردمندان، نشان داده است . مسلم است که ممکن نیست خداوند متعال بندگانش را به حال خود رها کند که دین او را ملعبه هوی و هوس خود گردانند، بلکه آنها را (به زبان آخرین پیامبرش ) با دو ریسمان کتاب و عترت، مرتبط ساخت و با آن دو وزنه سنگین و گران‌قدر، مردم را از گمراهی و انحراف باز داشت و نوید داد که تا وقتی به آن دو چنگ زده‌اند، در راه راست گام برمی‌دارند و هشدار داد که اگر دست از کتاب و عترت بردارند، گرفتار ضلالت و گمراهی خواهند شد و آگاه ساخت که آن دو (قرآن و عترت ) هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند و زمین از وجود آنها خالی نمی‌ماند.

فایل(های) الحاقی

اجتهاد در مقابل نص ejtehad dar moghabele nas.zip 395 KB application/x-zip-compressed