کتاب حاضر شامل چهل مثل از مَثل‌های تعلیمی و تربیتی قرآن مجید، در موضوع‌های مختلف، عقیدتی، اخلاقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی است که به ترتیب از سوره بقره تا سوره تحریم به شیوه نوینی استخراج شده است؛ نخست پس از ذکر عنوان هر مثل در آغاز صفحه، متن آیه (یا آیات) مورد مثل، همراه ترجمه آورده شده، آنگاه وجه شباهت بین مثل و ممثَّل ذکر و در پایان تحت‌عنوان نکته (یا نکته‌ها) با استفاده از سخنان پیشوایان دین و نظرات مفسّران بزرگ قرآن کریم، درس‌ها، پندآموزی‌ها و عبرت گیری‌هایی که هدف اصلی از آوردن مثل‌های قرآنی می‌باشد، بیان گردیده است.<br /> هدف از گردآوری این مثلها، تنبّه و بیداری و عبرت‌آموزی است، زیرا استفاده از مثل، یکی از بهترین شیوه‌ها و مؤثّرترین روشها و ساده‌ترین و عمومی‌ترین راه‌های تربیتی است.

فایل(های) الحاقی

چهل مثل از قرآن کریم 40 masal az qorane karim.zip 171 KB application/x-zip-compressed