مشکلات مربوط به استفاده از متون خارجی در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به خاطر کمبود و پراکندگی فرهنگ‌های تخصصی، این مرکز را بر آن داشته تا اصطلاحات موجود در منابع مختلف را گردآوری کند و از تلفیق و ویراستن آنها مجموعه حاضر را فراهم نماید. لازم به یادآوری است که بسیاری از واژه‌های مربوط به کامپیوتر و وسایل ماشینی دیگر که دیرزمانی است به حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی راه‌یافته در این کتاب منظور شده است.<br /> واژه‌نامه کتابداری و دکومانتاسیون با همت شهید عباس اسلامیه رئیس انتظارات مرکز اسناد و مدارک علمی در سال ۱۳۶۲ گردآوری و تنظیم گردید. شهید عباس اسلامیه از ابتدای تأسیس مرکز اسناد و مدارک علمی در بخش انتشارات این مرکز فعالیت داشت و از سال ۱۳۶۱ تا زمان شهادت ۲۶/۱/۱۳۶۶ سرپرستی بخش انتشارات را عهده‌دار بود. در ویرایش دوم این اثر که به یادبود آن شهید عزیر منتشر می‌شود سعی شده است ضمن اصلاحات لازم در ویرایش اول، واژه‌های جدیدی نیز به آن افزوده گردد.

فایل(های) الحاقی

واژه‌نامه کتابداری و دکومانتاسیون vajhe name ketabdari.pdf 1,949 KB application/pdf