تاریخچه و شناسنامه مطبوعات قرآنی

موزه‌ها در جهان امروز مرکز گردآ‌وری، ساماندهی، اشاعهٔ اطلاعات و مرکز گفت‌وگو و جست‌وجو هستند.<br /> موزهٔ ملی قرآن که به منظور فراهم‌آوری، نمایش، حفاظت و آماده‌سازی نسخه‌های قرآن و آثار قرآنی، پژوهش و نشر فرهنگ و علوم قرآنی و مطالعات مرتبط، ایجاد شبکهٔ ارتباطی و اطلاع‌رسانی و پاره‌ای وظایف دیگر در مهرماه ۱۳۸۴ ش/رمضان‌المبارک ۱۴۲۶ق تأسیس شد، مجموعه و بستری است برای قرآن‌شناسان، قرآن‌پژوهان، خادمان و دوستداران قرآن؛ به سخن دیگر موزهٔ ملی قرآن میعادگاه عاشقان قرآن است. این موزه، در نخستین گام اهداف و وظایف ذیل را در دستور کار خود دارد:<br /> ۱) تهیه، جمع‌آوری، حفاظت و نمایش نسخه‌های خطی قرآن‌کریم.<br /> ۲) پذیرش و نگهداری نسخ و آثار قرآنی اعم از وقفی، اهدائی و خریداری.<br /> ۳) فراهم‌آوری عالی‌ترین نمونه‌های آثار قرآنی از حیث هنری، تاریخی و موضوعی.<br /> ۴) گردآوری و سازماندهی کلیهٔ کتاب‌هائی که در جهان حول مسائل مربوط به علوم قرآنی نوشته شده و توسعهٔ کتابخانه و مرکز اسناد قرآنی.<br /> ۵) تهیهٔ کلیه نسخ خطی علوم قرآنی به زبان فارسی.<br /> ۶) تهیهٔ متون خطی قرآنی موجود در کشور و سایر کتابخانه‌های معروف دنیا در خصوص علوم قرآنی.<br /> ۷) اشاعهٔ علوم و معارف قرآنی از طریق تولید فرهنگی، چاپ متون کهن، مرقعات، تصحیح متون تفسیری توسط محققان.<br /> ۸) برقراری ارتباط و تبادل علمی، پژوهشی با مراکز قرآن‌شناسی و قرآن‌پژوهی، کتابخانه‌ها و مؤسسه‌های علمی ایران و خارج از کشور.<br /> ۹) ایجاد سیستم فعال معرفی و آموزش موزهٔ ملی قرآن در سطح جهانی و به‌ویژه کشورهای اسلامی، از طریق مبادلهٔ کتاب (در زمینهٔ قرآن)، چاپ فهرست‌ها و معرفی منابع موزهٔ ملی قرآن.<br /> ۱۰) انجام همه نوع فعالیت برای جذب پیشرفت‌های علمی، فنی در زمینهٔ موزه‌داری به‌ویژه دستیابی به یافته‌های موزه‌های قرآن در جهان.<br /> ۱۱) تشکیل کلاس‌های آموزشی برای کارکنان و علاقه‌مندان.<br /> ۱۲) توسعه کمی و کیفی مجموعه‌های قرآنی تحت‌نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سطح کشور.<br /> ۱۳) تأسیس دفتر اطلاع‌ و ارتباط به منظور تهیه آمار و اطلاعات از نهادهای قرآنی و انتقال تجارب.<br /> ۱۴) برگزاری گفتار ماه، نقدماه، انتشار نشریهٔ کاغذی و پایگاه اطلاع‌رسانی.<br /> ۱۵) تشکیل نمایشگاه‌های نسخ قرآنی و آثار دربارهٔ قرآن.<br /> و....

فایل(های) الحاقی

تاریخچه و شناسنامه مطبوعات قرآنی tarikhche va shenasnameh ayate ghorani.pdf 763 KB application/pdf