انسان همواره به‌عنوان اشرف مخلوقات سعی داشته است با ساخت ابزارهای مختلف از منابع طبیعی کره‌زمین حداکثر استفاده را بنماید و به‌تدریج با تکامل این ابزارها به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای در قرن حاضر دست‌یافته است که برای گذشتگان افسانه‌ای بیش نبود. در این راستا همراه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت علوم پزشکی نیز دگرگون گشت و درمان بسیاری از بیماری‌هائی که غیرممکن بود، میسر شد.<br /> اما دست‌یابی به تکنولوژی‌های پیشرفته علی‌رغم فوائد بسیار آن در مواردی ممکن است با سهل‌انگاری انسان باعث زیان‌های غیرقابل جبرانی گردد. از جمله این موارد وقوع نشست مواد رادیواکتیو از نیورگاه اتمی ”چرنوبیل“ شوروی سابق در چند سال پیش و پیامدهای وخیم آن که تاکنون نیز ادامه دارد.<br /> با دخالت انسان در نظم طبیعی حاکم بر کره خاکی اکوسیستم طبیعی جانداران به‌هم خورده و چه بسا باعث ایجاد بیماری‌های ناخواسته‌ای شود که سال‌ها بعد خود را نمایان سازد و نه تنها حیات حیوانات بلکه انسان را نیز به مخاطره اندازد.<br /> جنون گاوی از این نوع بیماری‌ها است که به‌نظر می‌آید به‌علت مسامحه انسان در استفاده درست از تکنولوژی در تغذیه گاوها به‌وجود آمده است.<br /> جنون گاوی بیماری عصبی پیشرونده و کشنده‌ای در گاوان است که براساس مطالعات اپیدمیولوژیک شروع روند بیماری از سال ۱۹۸۰ در انگلستان هم‌زمان با تغییر روش استخراج پودر گوشت و استخوان از گوسفندان مبتلا به یک نوع بیماری عصبی به‌نام اسکرپی (Scrapie) جهت تغذیه گاوها آغاز گشته است.

فایل(های) الحاقی

جنون گاوی؟! jonoon gavi.pdf 94 KB application/pdf