این سوره نود و سه آیه دارد و نام معروف آن به مناسبت آیه ۱۸ که درباره داستان مورچگان و حضرت سلیمان است، نمل می‌باشد، ولی نام سلیمان و طاسین نیز بر آن نهاده شده است.
تمام این سوره در مکّه در جریان‌ها و مناسبت‌های مختلف نازل شده و ”بسم اللّه الرّحمن الرّحیم“ دوبار در آن آمده است، یکی در آغاز سوره و دیگری در آیه ۳۰، در آغاز نامه حضرت سلیمان به ملکه سبا.
مبارزات چهار پیامبر بزرگ الهی، (موسی ، سلیمان، صالح و لوط) با اقوام منحرف زمان خود در این سوره آمده است که مفصل‌ترین آن، برخورد حضرت سلیمان با ملکه سباء و چگونگی ایمان آوردن او به خدا می‌باشد.
سخن گفتن پرندگانی همچون هدهد و حشراتی چون مورچه، حضور افرادی از جن در لشگر و دربار سلیمان و بالاخره آوردن تخت بلقیس از یمن به شام در یک چشم به‌هم زدن ، بخشی دیگر از آیات این سوره را به خود اختصاص داده است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره نمل naml.pdf 1,129 KB application/pdf