این سوره هفتاد و هشت آیه دارد و در مدینه نازل شده است. کلمه حج، در لغت به معنای قصد و آهنگ انجام کاری است، ولی در شریعت اسلامی به مراسم خاصی که هر ساله در مکّه برگزار می‌گردد، گفته می‌شود. از آنجا که حدود سیزده آیه از این سوره (از آیه 25 تا 37) درباره ی کعبه و تاریخ آن و آثار سیاسی و اجتماعی حج سخن می‌گوید، این سوره، حج نامیده شده است.
البتّه در این سوره دعوت پیامبران الهی نسبت به اقوام بسیاری مطرح گردیده و سرنوشت آنها نیز بیان شده است. طبق روایات ، پیامبر گرامی اسلام فرمودند: ”هرکس سوره حج را بخواند، خداوند به تعداد کسانی که در گذشته و آینده حج و عمره به جا آوردند، به او پاداش حج و عمره می‌دهد.“

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره حج haj.pdf 959 KB application/pdf