سوره انبیا، مکّی است و یکصد و دوازده آیه دارد. در این سوره به داستان شانزده نفر از پیامبران که مورد عنایت پروردگار واقع گردیده‌اند، اشاره شده است.
برای تلاوت این سوره ، برکاتی ذکر کرده‌اند که از جمله آنها، آسان شدن حساب در قیامت و مصافحه با انبیا است، به شرط آنکه این تلاوت ، عاشقانه ”حبّالها“ و مقدّمه ی ایمان و عمل باشد.
همچنین در این سوره، وعید و انذار، بیش از وعده و بشارت به‌کار رفته است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره انبیا anbia.pdf 1,108 KB application/pdf