سوره طه با یکصد و سی و پنج آیه، از سوره های مکّی است و محتوای آن نیز همانند دیگر سوره‌های مکّی، بیشتر سخن از مبداء و معاد می‌باشد.
این سوره، اولین سوره‌ای است که ماجرای حضرت موسی (ع) را به تفصیل بیان نموده و حدود هشتاد آیه را بدان اختصاص داده است. بخشی از آن نیز در مورد عظمت قرآن و صفات خداوند و بخشی در ارتباط با سرگذشت آدم و حوا و وسوسه شیطان است و در پایان اندرزهای بیدار کننده‌ای را بیان می‌دارد.
امام صادق (ع) می‌فرماید: ”کسی که به تلاوت سوره طه مداومت کند، محبوب خداوند بوده و در روز قیامت، نامه عمل او را به دست راستش خواهند داد.“

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره طه taha.pdf 1,169 KB application/pdf