سوره مریم نوزدهمین سوره قرآن، دارای نود و هشت آیه و در مکه نازل شده است. محتوای سوره را همچون سایر سوره‌های مکّی، مسائل مربوط به قیامت و سرنوشت مجرمان و پاداش نیکوکاران و قسمتی از سرگذشت زکریّا و مریم و عیسی بن مریم و یحیی و ابراهیم و اسماعیل و ادریس: تشکیل داده است.
در تفسیر المیزان می‌خوانیم، خداوند در دو آیه آخر این سوره می‌فرماید: ”هدف ما از نزول این سوره، بشارت و انذار است و این هدف در قالب زیبای داستان زندگی پیامبران آمده است.“
نام مریم ۳۴ بار در قرآن آمده است و خداوند نام هیچ زنی را با اسم خاص در قرآن ذکر نکرده، جز مریم و تنها سوره‌ای که به نام یک زن در قرآن نامیده شده، همین سوره مریم است.
در فضیلت تلاوت این سوره آمده است که هر‌کس مداومت به خواندن این سوره کند، از دنیا نمی‌رود مگر آنکه خداوند او را از نظر جان و مال و فرزند بی‌نیاز کند. البته شکی نیست با عمل به محتوای این سوره انسان خود را از دیگران بی‌نیاز خواهد دید.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره مریم mariam.pdf 976 KB application/pdf