این سوره هفتاد و پنج آیه دارد و در مدینه نازل شده است. این سوره به دلیل کلمه ”انفال“ که در آغاز آن آمده و همچنین بیان احکام انفال و ثروت‏های عمومی، به انفال نامگذاری شده است.
نام دیگر این سوره بدر است، زیرا بیشتر آیاتش پیرامون جنگ بدر است که اولین نبرد مسلمانان با مشرکین می‏باشد و مسلمانان از امدادهای الهی و نصرت خدا برخوردار شدند.
در این سوره، در کنار مطرح شدن جنگ بدر، به طور ظریفی ویژگی‏های سپاه حق در مقابل سپاه باطل نیز بیان شده است. همچنین درس‌هایی از تاریخ پیامبر اسلام و چگونگی رفتار آن حضرت با مسلمانان و مسائلی همچون انفال، بیت‏المال، احکام جهاد، غنائم، اسیران و خمس و چگونگی تقسیم آن، ماجرای هجرت و لیلهٔالمبیت، صفات مؤمنان واقعی، جلوگیری از اختلاف و تفرقه و ... بیان شده است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره انفال anfal.pdf 1,262 KB application/pdf