سوره آل‏عمران دارای دویست آیه است و آیات آن از یک نظام و هماهنگی خاصّی برخوردار هستند. این سوره در مدینه نازل شد و نزول آن زمانی بود که ندای دعوت اسلام درجهان آن روز بلند و دشمنان حساس و گوش به زنگ شده بودند.
چنانکه در تفسیر المیزان آمده است، عدّه‏ای از مسیحیان منطقه‏ی نجرانِ یمن، برای شنیدن سخنان پیامبر به مدینه آمدند که هشتاد و چند آیه اوّل این سوره برای توضیح معارف‏ اسلام به آنان یکجا نازل گردید و با ماجرای مباهله به انجام رسید.
همچنین ماجرای جنگ اُحد و دعوت مسلمانان به صبر و پایداری، در این سوره مطرح شده است. نام این سوره بر اساس آیات ۳۳ و ۳۵ آن می‏باشد که ماجرای تولّد مریم فرزند عِمران را بیان می‏دارد. لذا مراد از آل‏عمران در این سوره، حضرت مریم ‏علیها‌السلام و حضرت عیسی ‏علیه‌السلام می‏باشند، گرچه نام پدر حضرت موسی نیز، عمران بوده است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره آل‏عمران al emran.pdf 1,211 KB application/pdf
تفسیر سوره آل‏عمران al emran 2.pdf 1,081 KB application/pdf
تفسیر سوره آل‏عمران al emran 3.pdf 860 KB application/pdf