ین سوره هشتاد و هشت آیه دارد و قبل از هجرت، در مکّه نازل شده است. به مناسبت ورود کلمه ”قَصَص“ در آیه‌ ٢۵ ، این سوره نیز ”قَصَص“ نام گرفته است که به معنای ”بیان سرگذشت“ می‌باشد.
آیات ٣ تا ٤٦ این سوره به‌طور مفصّل به ماجرای حضرت موسی و فرعون و آیات انتهایی آن نیز به داستان قارون می‌پردازد و به سرنوشت صابران نیکوکار و فاسدان گناهکار اشاره می‌فرماید.
اگر چه در سی و چهار سوره از سوره‌های قرآن کریم به نحوی از ماجرای حضرت موسی و فرعون سخن رفته ولی تنها در این سوره است که به تمام زوایای زندگی آن حضرت از تولّد، کودکی، جوانی تا ازدواج، نبوّت و دعوت به یکتاپرستی توجّه شده است. ( تفسیر فی‌ظلال‌القرآن)

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره قصص ghesas.pdf 1,176 KB application/pdf