شناخت معبود و آفریدگار، محبّت او را در دل ایجاد می‌کند و این محبّت، انسان را به پرستش و عبادت و اظهار کوچکی و تواضع در برابر عظمت او وا می‌دارد.<br /> نماز، جلو های از بندگی انسان در پیشگاه خدا و مظهر عبودیّت و عبادت است. آنکه بنده آفریدگار است و این بندگی را احساس می‌کند و می‌داند و باور دارد، در برابر او، مطیع است و در پیشگاهش سر بر خاک می‌نهد و به سجده می‌افتد و با وی راز می‌گوید و نیاز می‌طلبد و آن خالق یگانه را که سر رشته‌دارِ اوست، به عظمت و پاکی می‌ستاید.

فایل(های) الحاقی

راز نماز raz e namaz.pdf 302 KB application/pdf