خدای بزرگ، نه از نماز خواندن ما سود می‌برد و نه بی‌نمازی ما به او زیان می‌رساند. اگر بخوانیم، خودمان به پاکی جان و صفای روح و دوری از پلیدی‌ها می‌رسیم و اگر بی‌اعتنا به نماز باشیم، از برکات و آثار معنوی و اجتماعی آن، محروم می‌شویم و در آخرت هم به خاطر ناسپاسی و دوری از خدا و آلودگی به فساد، کیفر خواهیم دید.<br /> وقتی آمال و سعادت ما در بندگی خدا است، این بندگی و عبادت، در شکل نماز و انجام این فریضه الهی آشکار می‌شود. پس نماز، همان عبودیّت و پرستش و راز و نیاز به درگاه آفریدگار و توجه به او و نعمت‌هایش می‌باشد که روزی چند مرتبه انجام می‌گیرد.<br /> این عبادت، ما را همواره به یاد خدا می‌اندازد و یاد خدا ما را از پستی و ستم و گناه و فساد، باز می‌دارد.

فایل(های) الحاقی

آشنایی با نماز ashnai ba namaz.pdf 175 KB application/pdf