واژه عدل در لغت در مقابل ظلم و جور آمده و به معنای قراردادن هر چیز در جای خود و یا انجام دادن هر کاری به نحو شایسته است. چنانکه حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: ”العدل یضع الامور مواضعها“ یعنی ”عدل است که هر امری را در جایگاه خودش قرار می‌دهد.“<br /> هرچند عدل و قسط معمولاً در کنار یکدیگر و یا به جای یکدیگر به‌کار می‌روند، اما تفاوت‌هایی نیز با هم دارند و موارد کاربرد متفاوتی پیدا می‌کنند.<br /> گاهی عدل در برابر ظلم به کار می‌رود و قسط در برابر تبعیض. گاهی قسط را در تقسیم عادلانه به‌کار می‌برند، اما عدل اعم از تقسیم عادلانه و هر کار عادلانه دیگر است. گاهی عدل در مورد حکومت و قضاوت به‌کار می‌رود و قسط در مقام تقسیم حقوق.

فایل(های) الحاقی

عدل adl.pdf 420 KB application/pdf