این کتابچه برگردان نوار سخنرانی استاد اِک در قید حیات سری هارولد کلمپ (ماهانتا) می‌باشد. <br /> هیو نامی است بسیار باستانی برای خدا، صدائی است که می‌توانید به منظور سازوار کردن خویش با واقعیت همیشه حاضر، یعنی خدا در زندگیتان به‌کار بندید. استفاده از تمرین هیو در زندگی روزمره می‌تواند شما را در جهت فهمی عمیق‌تر از خودتان و وقایعی که در زندگیتان رخ می‌دهند کمک کند. با ظرافت، هوشیاری شما را به روی نقطه‌نظرها و روحیاتی تازه باز می‌کند.<br /> هر کسی می‌تواند هیو را به‌کار گیرد. مهم نیست دارای چه گذشته، سن و مذهبی باشد. این کتابچه به شما می‌آموزد که چگونه از هیو استفاده کنید. همینطور به شما می‌گوید که دیگران هنگام خواندن هیو چه تجربه‌هائی داشته‌اند. این تمرین قدم به قدم تشریح خواهد شد و شما درخواهید یافت چگونه آن را با نیازهای خود هماهنگ کنید. در حین خواندن می‌توانید توقف کرده و شیوه‌های پیشنهادی را تمرین کنید.<br /> نوار هیو از یک آواز دسته‌جمعی هیو ضبط شده است که شما می‌توانید همراهش زمزمه کنید، یا اینکه فقط بدان گوش کنید. این کتابچه تقدیمی اکنکار که یک طریقت جهانی است می‌باشد و راه‌هائی را آموزش می‌دهد که هر کس می‌تواند برای قوت بخشیدن به تجربیات خود به‌کار گیرد.<br /> آنهائی که اکنکار را می آموزند، معتقدند که خدا نه مذکر است و نه مؤنث، قابل تعریف و توضیح نبوده و تنها می‌شود آن را تجربه کرد.<br /> کسانی‌که تمرینات معنوی اک را به‌کار می‌گیرند ـ از جمله تمرین هیو ـ می‌گویند که درک عمیق‌تری از تجربیات محسوس و نامحسوسی که در زندگی روزمره‌شان رخ می‌دهد، به‌دست می‌آورند. دیدگاه اکنکار اشاره بر این دارد که زندگی برای فرد یک مدرسه است، جائی که او می‌آموزد چگونه با تمام جنبه‌های زندگی هماهنگی خلاقه‌ای داشته باشد.<br /> اکنکار می‌آموزد که یک جوهره یا ذات معنوی وجود دارد که به روح الهی موسوم است و آن را اک می‌گویند که فرد فرد ما را به قلب خدا پیوند می‌دهد. گفته شده است که ما می‌توانیم این ذات معنوی را در قالب صوت و نور تجربه کنیم و همچنین به ما می‌آموزد که چگونه این صوت و نور می‌تواند قلب ما را به روی عشق و آزادی درونی باز کند که بسیاری از مردم همه عمر به دنبالش می‌گردند.

فایل(های) الحاقی

هیو سردادن آواز عشق برای خدا Hu sar dadane avaze eshgh baraye khodavand.pdf 186 KB application/pdf