روح یک ذره از خداست که با نعمت تخیل خلاق متبرک شده است و به‌وسیله آن برای هر مشکلی راه‌حلی می‌یابد. بسیاری از مواقع بخشش و سخاوت روح الهی را از دست می‌دهیم زیرا ـ آن را طلب نمی‌کنیم. ما فقط می‌نشینیم و منتظر می‌شویم تا آنچه را که طلب می‌کنیم در زندگی‌مان اتفاق بیفتد. در حالی‌که اگر درخواست کنیم؛ ممکن است آن را دریافت کنیم. خواستن خدا؛ خواستن خوشبختی واقعی است.<br /> این زندگی برای روح فرصتی است که از هر طریقی که می‌واند تجربیات ارزشمند را کسب کند. تعالی؛ تجربیات سازنده: از نوعی که از طریق آن راهی برای خدمت به زندگی بیابیم.<br /> افکار؛ اشیا هستند؛ و مهم است که افکارمان طبیعتی معنوی داشته باشند تا توجه‌مان را بر روی این بگذاریم که زندگی‌مان یک قدم روشن به‌سوی رشد باشد. همین‌طور که در معنویت رشد می‌کنید باید همه جنبه‌های زندگی‌تان پیشرفت کند. گاهی مواقع ممکن است روح الهی بسیار ظریف عمل کند. ممکن است فقط به شما اشاره‌ای بکند؛ یک احساس که چگونه عمل کنید؛ چه‌کاری انجام دهید؛ مثلاً پیش کدام دندانپزشک بروید، یک‌چیز کاملاً زمینی و عادی.<br /> روح الهی در هر لحظه به‌خصوص راهی برای انجام دادن آنچه دقیقاً برای هرکس درست است دارد.<br /> وقتی در حال تصمیم‌گیری در مورد موضوعی هستید؛ به چیزی ورای سود حاصله از آن توجه کنید. به این توجه کنید که چه قیمتی برای آن چیز می‌پردازید. برای آن‌که آن کار را انجام دهید یا نه؛ هم سود حاصله از و هم بهائی را که برای آن می‌پردازید؛ با هم بسنجید.<br /> وقتی به‌نظر می‌رسد کاری درست از پیش نمی‌رود؛ به‌جای آنکه در دیگران یا خودتان به‌دنبال مقصر بگردید؛ به دنبال دریافت درسی باشید که برای شما در آن نهفته است. یاد بگیرید که ببخشید؛ بدون آنکه هرگز به پاداش آن فکر کنید. این است راهی که از طریق آن می‌توان به گنج‌های بهشت دست یافت.

فایل(های) الحاقی

زبان روح zabane rooh.pdf 104 KB application/pdf