در پیشگاه استادان اک

سری هارولد کلمپ، ماهانتای فعلی، استاد اک در قید حیات، استاد بیرونی و درونی اکنکار می‌باشد. هنگامی‌که او را در جهان مادی می‌بینیم، این لقب کامل اوست. آنگاه که آدمی او را در جهان‌های درون می‌بیند، استاد درون را ملاقات کرده است، که نام معنوی‌اش ئواه‌زی می‌باشد.<br /> من سری هارولد کلمپ را شخصاً خوب نمی‌شناسم. او را در سمینارها می‌بینم و دیسکورس‌ها و کتاب‌هایش را می‌خوانم، اما از زندگی خصوصی او نمی‌توانم چیزی برایتان بازگو نمایم. فکر نمی‌کنم دانستن‌اش هم برایم اهمیتی داشته باشد. به‌هر حال، هیئت درونی وی همواره با من است، همان‌گونه که با سایر دانش‌پژوهانش، و این بخش مهم قضیه است.<br /> بخشی از دلایل به‌وجود آمدن این کتاب تردیدهای بسیاری بود که من داشتم. با برخی از استادان اک تجربیات درونی داشتم، ولیکن آگاهی انسانی‌ام نسبت به واقعیت این تجربیات همواره ظنین بود. می‌خواستم بدانم چه بخشی از این تجربیاتم واقعی و چقدر از آنها صرف تصورات من بودند. به یمن مراحم ماهانتا بود که به شماری از پیران نظام باستانی وایراگی معرفی شدم تا خود قادر باشم واقعیت وجود این سلسله از استادان را تشخیص دهم.<br /> استادها معمولاً بدون استفاده از کلمه و مستقیماً با دل آدمی سخن می‌گویند. سعی و کوشش نحیفانهٔ من در جهت تقلیل این ارتباطات معنوی و مقدس به‌صورت کلمات، آنها را به دایرهٔ فهم و آگاهی من محدود کرده است.<br /> وقتی به گذشته‌ها رجوع می‌کنم درمی‌یابم که تنها چیزی که در خلال این دیدارها بدون تغییر باقی ماند این بود که آنچه انتظار داشتم به‌وقوع بپیوندد، همیشه اشتباه از کار در می‌آمد. اغلب، ماهانتا به آنچه در هنگام ملاقات با این استادان اک انتظار می‌رفت اشاراتی می‌کرد. من هم در ذهن خودم این اشارات را محفوظ می‌داشتم، و بعد تجربهٔ صورتی کاملاً متفاوت به‌خود می‌گرفت. از این تجربیات سه درس آموختم: ۱) که جهان انتظارات بیرونی همانند ظاهر پدیده‌ها، صددرصد توهم می‌باشند، ۲) اینکه مطلقاً به ماهانتا اعتماد داشته باشم و ۳) علیرغم اینکه آدمی چه دلائلی برای اثبات هر چیزی داشته باشد، برایش واقعیت نمی‌یابد تا روزی که آن را درون دل خود و به تجربهٔ شخصی دریابد.

فایل(های) الحاقی

در پیشگاه استادان اک dar pishgah osatadane eck.pdf 6,598 KB application/pdf
در پیشگاه استادان اک ـ ۲ dar pishgah osatadane eck-2.pdf 6,739 KB application/pdf
در پیشگاه استادان اک ـ ۳ dar pishgah osatadane eck-3.pdf 7,168 KB application/pdf