استاد رویا

تعالیم اک بیانگر ماهیت و سرشت روح می‌باشند. شما روح هستید، ذره‌ای از خداوند که به منظور تحصیل تجربیات معنوی به جهان‌ها (از جمله زمین) فرستاده شده است. هدف در اک، رسیدن به آزادی معنوی در همین دوره از زندگی است، که بعد از رسیدن به این آزادی، شما تبدیل به همکاری برای خداوند هم در اینجا و هم در جهان بعد خواهید شد. در این زمینه، دو اصل کارما و تناسخ، از معتقدات اصلی می‌باشند.<br /> ماهانتا، استاد اک در قید حیات، کلید فهم و دستیابی به تعالیم اک است. او دارای این توانائی به‌خصوص است که برای دانشجویان اک، هم به‌عنوان استاد درون و هم به‌عنوان استاد بیرون عمل کند، او به‌عنوان پیامبر اکنکار، مورد احترام است ولی نه مورد پرستش. او نام مقدس خداوند ”هی‌یو“ را تعلیم می‌دهد که شما را در نور و صوت خداوند، یعنی اک ارتقا می‌ٔهد. پس از تطهیر شدن از طریق انجام تمرینات معنوی اک، شما توانائی پذیرفتن عشق خداوند در این دوره از زندگی را خواهید داشت.<br /> سری هارولد کلمپ، ماهانتا، استاد اک در قید حیات است. او کتاب‌ها، دیکسورس‌ها و مقالات بسیاری دربارهٔ زندگی معنوی به نگارش درآورده است. بسیاری از سخنرانی‌های عمومی او به‌شکل نوارهای کاست و ویدئویی موجود است. تعالیم او مردم را تعالی می‌بخشد و به آنها کمک می‌کند تا تجربیات خود را در نور و صوت خداوند بشناسند و درک کنند. کتاب استاد رویا، هشتمین کتاب از سری نوشته‌های ماهانتا، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سری هارولد کلمپ در طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ است. امید است که این مجموعه وسیله‌ای برای تعالی بخشیدن به شما در سفرتان به‌سوی منزل حقیقی‌تان یعنی خداوند باشد.

فایل(های) الحاقی

استاد رویا ostade roya-1.pdf 3,817 KB application/pdf
استاد رویا ـ ۲ ostade roya-2.pdf 5,724 KB application/pdf
استاد رویا ـ ۳ ostade roya-3.pdf 4,347 KB application/pdf