از استاد بپرسید (۲)

آن‌هنگام که سفر به‌سوی خداوند را آغاز می‌کنید، بی‌باکانه پای در قلمروئی ناشناخته نهاده‌اید و گه‌گاه در مسیرتان چهارراه‌هائی ظاهر می‌شوند. آیا می‌دانید به‌کدام‌سو خواهید رفت؟ تصمیماتی که در کوچک‌ترین برهه از زندگی می‌گیرید، می‌توانند در سفرتان تأثیرگذار باشند. چگونه آن تصمیم‌ها را اتخاد می‌کنید؟<br /> آیا پیش از این کسی پاسخگوی پرسش‌های یک جوینده بوده است؟ جویندهٔ حقیقت مهمترین پرسش‌هائی را بی‌جواب و تجربه درونی با نور و صوت را وصف‌ناپذیر می‌یابد.<br /> پس کجا می‌توان استادی را بازیافت که با موفقیت در مسیر خداوند گام برداشته و اکنون بازگشته است تا راجع به آن صحبت کند؟<br /> ”سری هارولد کلمپ“ همان استاد است. او ماهانتا، استاد زندهٔ اِک است. او به‌عنوان رهبر معنوی اکنکار از جویندگان حقیقت در سراسر دنیا هزاران نامه دریافت می‌کند که همگی خواهان پاسخ‌هائی صریح و سودمند دربارهٔ سفر به‌سوی خداوند هستند. ”سری هارولد“ خود به بسیاری از این برنامه‌ها پاسخ داده و دانش و تجارب خود را در اختیار دیگران می‌گذارد.

فایل(های) الحاقی

از استاد بپرسید (۲) az ostad beporsid2.pdf 5,957 KB application/pdf
از استاد بپرسید (۲) ـ ۲ az ostad beporsid2-2.pdf 5,789 KB application/pdf
از استاد بپرسید (۲) ـ ۳ az ostad beporsid2-3.pdf 6,454 KB application/pdf