دندان ببر ـ تجاربی معنوی از سفر به جهان‌های ناشناخته درون

آدمی همواره آرزوی آتشینی داشته به اینکه دریای افلاک را درنوردد، به این احتمال که به ساحل‌های دوردستش در خطهٔ پروردگار عالیمان پا بگذارد. هم‌چنین است که ربازارتارز که این سفر را به پایان رسانده است در جستجوی آن است که دیگران را هم از موهبت چنین تجربیاتی برخوردار کند.<br /> به‌عنوان شخصی که تجربهٔ چنین سیاحتی را به انجام رسانیده و به حیات در این جهان بازگشته، نتایج هنگفتی به‌دست آورده‌آم که موظف به ثبت آنان هستم. در واقع ما بر جسب عادت آنچه را که میل داریم، باور می‌کنیم و خواندن هیچ‌یک از کتب آسمانی هم ما را حتی یک قدم به خدا نزدیک‌تر نخواهد کرد. این صرفاً به‌خود شخص بستگی دارد که دامنه فهم خود را گسترش دهد. هیچ‌کس، حتی یک مسافر روح نمی‌تواند قدرت فهم را به ما اعمال کند. تنها فرصت آن است که در اختیار ما قرار داده می‌شود.<br /> مطالعهٔ متون مقدسه، زمزمه آیات و جستجوی خدا و همچنین سخن گفتن دائم درباره خدا تنها اشتهای حواسمان را در تمتّع از پویش‌گری در راه پروردگار تعالی بیش از پیش تحریک می‌کند. آنها به‌خودی خود جستجوگر را به خدا نزدیک نمی‌کنند، این تنها تجربه خداست که موجب قربت پوینده می‌شود.<br /> قبل از آنکاه به عمق مقوله وارد شوم، قصد دارم این نکته را روشن کنم که نزول حق (روح خدا) به آگاهی انسان با خود نوعی رهائی و آزادگی از قید و بندهای افراطی که نیروهای مادی و انسانی به شخص وارد می‌سازنند، به ارمغان می‌آورد، گرچه این نیروها قسمتی اساسی از وجود ما هستند در این‌باره اشتباه نکنید! چون مادامی‌که در این حجاب‌های دوگانه زیست می‌کنیم، می‌بایستی با این نیروها درگیر بوده و با آنها مدارا کنیم. مهم‌تر اینکه ما نمی‌بایست این نیروها را از هم تفکیک کنیم. چون هر دو جانب نیروها خداست. این دو قطب نیرو برای خلق جهان‌های پائین از بخش اعظام دوم، لازم و ملزوم یکدیگرند.<br /> دوم اینکه می‌خواهم اشاره کنم که یک شکل انسانی نقطه تمرکز تمامی نیروهای این جهانست و به‌عنوان نقطهٔ تعادل بین این دو قطب انجام وظیفه می‌کند.

فایل(های) الحاقی

دندان ببر dandane babr-1.pdf 4,846 KB application/pdf
دندان ببر ـ ۲ dandane babr-2.pdf 4,463 KB application/pdf
دندان ببر ـ ۳ dandane babr-3.pdf 2,884 KB application/pdf