زبان‌های الگو به ما کمک می‌کند تا بر پیچیدگی سیستم‌های بسیار متنوعی از نرم‌افزارهای کامپیوتری گرفته تا ساختمانها و شهرها، فائق آییم هر الگو قانونی مقرر بر یک جزء درگیر در یک سیستم پیچیده است. زبان‌های الگو را می‌توان به‌صورت سیستماتیک به‌کار گرفت. هر طرح برای اینکه با انسانها ارتباط برقرار کند به اطلاعاتی که در زبان الگوها یافت می‌شوند، نیاز دارد.<br /> این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه به زبان‌های الگوی موجود اعتبار لازم را بدهیم. چگونه آنها را پرورش دهیم و اینکه چگونه آنها را تکامل بخشیم. هندسه اتصال دهنده مرزهای مشترک شهری از الگوهای معماری کریستوفر الکساندر نتیجه گرفته می‌شوند.

فایل(های) الحاقی

ساختار زبان‌های الگو sakhtare zabanhaie olgoo.pdf 587 KB application/pdf