درس‌های اساسی فلاسفه بزرگ

هر کس، چه کشاورز باشد چه بانک‏دار، چه کارمند ساده باشد چه ناخدای کشتی، چه شهروند باشد چه حاکم، به معنی واقعی کلمه، یک فیلسوف است. انسان بودن و داشتن مغز و سلسله اعصابی توسعه‏یافته، او را در موقعیتی قرار می‏دهد که چاره‏ای جز فکر کردن ندارد. تفکر نیز جواز ورود به فلسفه است.<br /> جهانی که ما در آن زندگی می‏کنیم، ما را راحت نخواهد گذاشت. این جهان، مدام ما را تهییج می‏کند، با مسائل خود به مبارزه می‏خواند، و از ما می‏خواهد که یا عاقلانه رفتار کنیم و یا آماده باشیم که توسط نیروهای موجود در آن منهدم شویم. <br /> ما طبیعتاً نمی‏توانیم با مشتی تجربه‏های نامربوط، که به طور اتفاقی در سراسر زندگی پراکنده‏اند، احساس رضایت کنیم. بایستی تجربه‏های خود را برداریم و آن‏ها را در الگویی به هم پیوند بزنیم و از مجموعه‏شان کلیتی بسازیم که کم و بیش، راضی‏کننده باشد. این الگو و این کل است که فلسفه‏ی ما را تشکیل می‏دهد. <br /> مسائل فلسفی بزرگ که ذهن همه‏ی ما را چون معمایی به خود مشغول می‏دارد، کدامند؟ و کدامیک از این مسائل را فلاسفه‏ی بزرگ، در صدد حل و پاسخ‏گویی‏شان برآمده‏اند؟ ما در این کتاب، پاسخ‏های آن‏ها را از نظر شما می‏گذرانیم. <br /> روش ما این است که خلاصه و فشرده، آنچه را که هر یک از فلاسفه درباره‏ی موضوع‏های فوق نوشته‏اند، به نظر شما برسانیم. این کار را از آن جهت کرده‏ایم که شما به خاطر مشغله‏ی زیاد، مجبور نباشید نوشته‏های طولانی فلسفی را بخوانید تا بدانید کدام‏یک می‏تواند در تفکر به شما کمک کند.

فایل(های) الحاقی

درس‌های اساسی فلاسفه بزرگ darshaie asasie falasefeye bozorg.pdf 1,924 KB application/pdf