اسراییل و شرق آفریقا

اهتمام رژیم صهیونیستی به منطقه شرق آفریقا قبل از تأسیس رژم اشغالگر قدس بوده و نظریه پردازان صهیونیستی، اوگاندا و کنیا را به عنوان موطن‌های برگزیده برای گردآوری یهودیان آواره جهان در نظر داشتند. <br /> اتیوپی، جایگاه راهبردی در سیاست آفریقایی رژیم صهیونیستی دارد؛ زیرا با توجه به اینکه آدیس آبابا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، قابلیت تأثیرگذاری در توازن منطقه‌ای را دارد، می‌توان از ظرفیت‌های آن در جهت تعدیل سیاست منطقه‌ای مصر و سودان بهره‌برداری نمود. همچنین امنیت آبی سودان و مصر در گرو سیاست‌های آبی اتیوپی است. <br /> وجود یک اقلیت یهودی (فلاشه) در اتیوپی، می‌تواند توازن جمعیتی فلسطین اشغالی را به سود رژیم صهیونیستی مختل و خلاء کمبود نیروی کار این رژیم را پر کند و با بیکار کردن کارگران فلسطین، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد بحران‌زده دولت خودگردان فلسطین تحمیل کند. <br /> امنیت دریای سرخ در ابعاد مختلف برای سیاست راهبردی و امنیتی رژیم اسرائیل، از اولویت‌های استراتژیک برخوردار است و توازن منطقه‌ای و ترتیبات امنیتی در این منطقه پیوند تنگاتنگی با موضوع منازعه اعراب و اسرائیل داشته و روابط ارگانیکی با امنیت ملی جهان عرب دارد. <br /> حوزه رود نیل نیز در دایره سیاست راهبردی رژیم صهیونیستی است و از رهگذر نفوذ و بسط سلطه در این منطقه، این رژیم قابلیت های بالفعلی برای تهدید امنیت ملی کشورهای عربی همچون سودان و مصر خواهد داشت.

فایل(های) الحاقی

اسراییل و شرق آفریقا ebook205.exe 499 KB application/octet-stream