”من دوست دوستان خود بوده‌ام. من بهترین سوارکار ـ ماهرترین تیرانداز و پادشاه شکارگر بودم“<br /> به نام دادار اورمزد<br /> فر شاهنشاهی داریوش بزرگ را می‌ستایم<br /> داریوش بزرگ را می‌توان به جرأت یکی از نوابغ هوشمند و شایسته برای قدرت و شاهنشاهی آسیا نامید. در اینجا بر این هستیم تا گوشه‌ای از کارهای شگفت‌انگیز این فرزند پاک ایران و شاهنشاه ۲۸ کشور آسیا را بررسی کنیم و همچنین با اندیشه‌های اهورائی این ابر مرد وطن‌پرست تاریخ ایران و جهان که بدون تردید وی ادامه‌دهنده راه کورش بزرگ بوده است آشنائی بیشتری داشته باشیم.<br /> داریوش پور (پسر) گشتاسب ـ پور ارشام ـ پور آریار من ـ پور چپش‌پش بود که نیاکانش در سه نسل به کورش بزرگ باز می‌گشت. وی یکی از سرداران نامی ارتش کامبوجیه فرزند کورش بزرگ بود...

فایل(های) الحاقی

چرا داریوش بزرگ؟ chera dariushe bozorg (ok).pdf 214 KB application/pdf