به راستی تا کنون به این موضوع اندیشه‌اید که چرا شخصیتی مانند کورش که جهان در برابر بزرگی او شگفت‌زده است و مشهورترین مورخین، باستان شناسان و خاورشناسان دنیا از او به نام ابر مرد تاریخ جهان یاد کرده‌اند چرا تا کنون اسمی از او در ایران برده نشده است؟ یا هیچ حرکتی که شایسته او باشد در جهان نشده است؟ آیا ادامه راه این شخصیت بزرگ جهانی نمی‌تواند راه نجات ما باشد؟ آیا عربیزه شدن ایران ما به همین دلیل نبوده ادامه راه این شخصیت بزرگ جهانی نمی تواند راه نجات ما باشد ؟ آیا عربیزه شدن ایران ما به همین دلیل نبوده است که نامی از کورش آورده نشود؟ آیا برای ایران که کورش را دارد و خود مهد حقوق بشر جهان بوده است، پسندیده است که امروز دنیا ما را به نام مهد تروریست و خشونت و ناقض حقوق بشر خطاب کند؟ کورش پدر ملت‌ها، بزرگ قهرمان آن روزگار، سرور آسیا، کسی‌که که دشمن او را به نیکی ستایش کرد و او را نمونه یک شهریار والا می‌دانست امروز کجاست؟ <br /> کوروش بزرگ:<br /> من کورش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سرزمین سومر و اکد، شاه چهار گوشهٔ جهان. پسر شاه بزرگ کمبوجیه، شاه شهر انشان ، نوهٔ شاه بزرگ کوروش، شاه شهر انشان، نبیرهٔ شاه بزرگ<br /> چیش پیش، شاه انشان. از دودمانی که همیشه از شاهی برخوردار بوده است. با خرسندی و شادمانی به کاخ فرمانروایانو تخت پادشاهی قدم گذاشتم...

فایل(های) الحاقی

کورش بزرگ و جهانیان koroshe bozorg va jahanian.pdf 357 KB application/pdf