یادداشت مترجم:<br /> دانشجوی ایرانی در طول دوران تحصیلش، از کلاس اول دیستان تا پایان دانشگاه، مطالب بسیاری می‌آموزد که هیچ گاه به کارش نمی‌آیند. برای نمونه به انبوه دروس عمومی بی ریط، بیهوده و بی‌مایه‌ای توجه کنید که نظام آموزشی ایدئولوژیکی حاکم در دانشگاه‌ها به خورد دانشجو می‌دهند. از مهارت‌های اساسی و عام زندگی و تحقیق، تفکر انتقادی است. این دوره که در بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای غربی به صورت یک درس عمومی ارائه می‌شود و در آن به آموزش و بسط مهارت‌های استدلال، تفکر منطقی و اندیشهٔ انتقادی می‌‌پردازند...

فایل(های) الحاقی

هنر استدلال (همراه با منطق نمادین) honare estedlal.pdf 91 KB application/pdf