قلندری در دیوان عطار<br /> در بادیهٔ عشق نه نقصان نه کمالست<br /> چون من دو جهان خلق اگر هست و اگر نیست<br /> ***<br /> چو مست عشق گشتی کوزه در دست<br /> قلندروار بیرون شو به بازار<br /> به بیان ساده که از بعضی درویشان شنیدم ”قلندر“ کسی است که همه چیز را رها کرده و باخته و روی به کلی به حضرت حق آورده. بعضی‌ها برآنند که قلندر درویشی سیاح است که پیوسته از شهر به شهر، از بقعه به بقعه می‌رود. اما سفرهای درویشان سفرهای روحانی هستند و منظور از آن طی مقامات معنوی است نه قطع منازل دنیوی و پیمودن راه‌های ”ارض سفلی“ که این گروه می‌کند...

فایل(های) الحاقی

عرفان ایران (مجموعه مقالات ـ ۱۶) erfan iran 16.pdf 744 KB application/pdf