جنبش دانشجویی

مجموعه حاضر قصد دارد به بررسی سیر و تاریخچه جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقلاب در ایران بپردازد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه طرح این مبحث بدون ارائه چشم‌اندازی هرچند مختصر از کلیات و ویژگی‌های نظام آموزش عالی مدرن در غرب و نیز تاریخچه حضور آن در ایران، امری ناممکن و نارساست؛ از این رو در آغاز بحث گزارشی از مختصات و ویژگی‌های این نظام آموزشی در غرب و صورت وارداتی آن در ایران پرداخته خواهد شد. <br /> این مجموعه شامل سرفصل‌های زیر می‌باشد:<br /> - نظام آموزش عالی شبه‌مدرن و جنبش دانشجویی در ایران<br /> - مروری کوتاه بر جنبش دانشجویی ایران <br /> - بیان اجمالی ادوار جنبش دانشجویی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی<br /> - ویژگی‌های کل دوره اول و دوم جنبش دانشجویی ایران <br /> - ویژگی‌های عمومی دوره دوم جنبش دانشجویی ایران 1313 - 1320 <br /> - کودتای 28 مرداد و رکود و انفعال موقت جنبش دانشجویی<br /> - حماسه‌ی 15 خرداد و دهه‌ی سیاه انقلاب سفید <br /> - ویژگی‌های جنبش دانشجویی در نیمه اول دهه پنجاه<br /> - نقطه‌ی اوج دوره‌ی پنجم جنبش دانشجویی

فایل(های) الحاقی

جنبش دانشجویی jonbeshe daneshjoee.exe 448 KB application/octet-stream