فیزیک‌دانان غربی و مسئله خداباوری

فیزیکدانان غربی از نظر اعتقاد به خداوند سه دسته اند:<br /> الف: منکران خدا که معتقدند؛<br /> 1. برای اثبات وجود خدا هیچ شیوه‌ای وجود ندارد.<br /> 2. علوم تجربی به تنهایی می‌تواند به تمام پرسش‌های ما پاسخ دهد.<br /> 3. جهان خودزا و خودکفاست، در نتیجه بیان نقش خدا در خلقت لازم نیست و چه بسا مانع پیشرفت علمی گردد.<br /> ب: افراد بی تفاوت؛ که آشکارا ادعای بی اعتقادی به خدانمی کنند ولی در گفتارها ونوشته هایشان هم مطلبی حاکی از اعتقادات مذهبی دیده نمی شود. بیشتر فیزیک‌دانان معاصر غربی از این گروه‌اند.<br /> ج: معتقدان به خدا؛ آنان به نظم و زیبایی جهان توجه کرده و آن را نشانه وجودخداوند می‌دانند. و همچنین بر ناتوانی علم درپاسخگویی به تمام پرسش های اساسی بشرمعتقدند.<br /> باید گفت، فیزیک به عنوان دقیق‌ترین علم، بازنمی‌تواند ابتدا و انتهای حکمت باشد. زیرا هر قدر هم که قوانین حاکم بر جهان اثبات شوند، همواره برای تعبیرالاهی هستی جایی هست. این کتاب با بررسی دیدگاه های مختلف فیزیکدانان، پاسخ اجمالی خداباوران را به شبه‌های منکران خدا بیان میکند.

فایل(های) الحاقی

فیزیک دانان غربی و مسئله خداباوری fizikdananae gharbi va masaleye khodabavari.exe 604 KB application/octet-stream