جـوان

از دیدگاه امام علی (ع)، “جوانی” دورانی ارزشمند و گران بهاست. در این دوران جوان، آماده دریافت حق و پذیرای هدایت، معرفت و حکمت می باشد. از این رو ایشان جوانان را به بهره مندی از این فرصت بی بازگشت فراخوانده و ضمن توصیه به ترک غفلت، جهالت، غرور و لذت های زودگذر، آنان را به تفکر، تدبر، دوراندیشی، آینده نگری، حلم، علم و کسب تقوا توصیه می کنند. <br /> همچنین امام علی (ع)، با توجه به فطرت پاک جوانان، آزادی فکری، اخلاقی و معنوی آنان را موجب رهایی از قیود دنیاپرستی و خودخواهی می داند. ایشان در امر تربیت و آموزش جوانان، ملامت و برخورد سلبی با آنان را نکوهش کرده و جوانان را به عزت طلبی فرا می خوانند. <br /> از منظر امام علی (ع) ریشه های انحراف جوانان عبارتست از: جهل و ناآگاهی، لذت گرایی، عشق افراطی، خشم کنترل نشده، برتری جویی، خودخواهی، غرور و شرایط نامناسب خانوادگی. <br /> کتاب حاضر که از مجموعه “از چشم ‌انداز امام علی (ع) ” می باشد، ضمن بررسی جوان و جوانی از دیدگاه امام علی (ع)، توصیه های ایشان به جوانان را در امور مختلف بیان می دارد.

فایل(های) الحاقی

جـوان javan.exe 564 KB application/octet-stream