مسیحیت و سکولاریسم

آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار می آید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرد.<br /> در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایای روشن و غیر روشن آن از نظر دینی و مذهبی مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللی مانند الهیات جزمی، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمی و واقع گرایی خالی است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● طرح مسأله <br /> ● واژه سکولاریسم <br /> ● تاریخ و جغرافیای سکولاریزم <br /> ● علل ظهور و پیدایش سکولاریسم در مغرب زمین

فایل(های) الحاقی

مسیحیت و سکولاریسم masihiyat va sekolarism.exe 549 KB application/octet-stream