ایوانجلیست‌ها و رسانه مقدس

به مبلّغان انجیل ایوانجلیست (Evangelist) می گویند. قبل از جنگ جهانی دوم ایوانجلیست ها به عنوان بنیادگرا (Fundamentalist) معروف بودند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم آنها خود را به عنوان «ایوانجلیست» معرفی کردند. شعار آنها بازگشت به انجیل و تغییر جامعه با تحول فرهنگی است، تا از این راه در آمریکا حکومتی بر مبنای بنیادهای انجیل به وجود آورند. آن دست از ایوانجلیست ها را که از راه تلویزیون برنامه های تبلیغی پخش می کنند «تلی وانجلیست» (Televangelist) می نامند. <br /> آنها در اوائل قرن بیستم اصول مسیحیت را با عنوان «بنیادها» (The Fundamentals) تبیین نمودند که تا سال 1915م دوره دوازده جلدی را در آمریکا منتشر کردند و به سبب همین مواضع برای اولین بار اصطلاح «بنیادگرا» بر آنها اطلاق گردید. <br /> از جانب بنیادگرایان مسیحی در آمریکا در سال 1919م مؤسسه ای با عنوان «انجمن جهانی بنیادهای مسیحی»(4) تأسیس گردید و ویلیام بل ریلی (William Bell Railey) بنیانگذار آن بود. بعد از جنگ جهانی دوم آنها خود را به عنوان مبلّغان انجیل (ایوانجلیست) معرفی کردند و موسسه ای به نام «اعضای جهانی ایوانجیلی» را در سال 1951م به وجود آوردند و خود را به جای بنیادگرایان به عنوان محافظه کاران مسیحی معرفی کردند. <br /> آنها با جدیت درباره عملی نمودن خواسته های مسیح و تحقق پیشگوییهای انجیلتبلیغ می کنند و اعلام می دارند «ظهور دوباره مسیح» بسیار نزدیک است و مسیحیان برای ظهور دوباره مسیح وظیفه دارند انجیل را در سراسر جهان تبلیغ نمایند.<br /> نوشتار حاضر به بررسی عقاید و افکار ایوانجلیست ها، سازمان های وابسته و چهره های شاخص آن می پردازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● وسیله ای از جانب خدا<br /> ● تلی وانجیلیست (مبلّغ انجیل از تلویزیون) <br /> ● شبکه تبلیغات دینی ایوانجلیست ها <br /> ● اهداف محافظه کاران سیاسی <br /> ● سازمان‌های سیاسی ایوانجلیست ها <br /> ● ایوانجلیست های معروف آمریکا <br /> ● منابع مالی ایوانجلیست ها <br /> ● تأثیر برنامه‌های دینی ایوانجلیست ها <br /> ● ایوانجلیست های شبه نظامی <br /> ● تروریسم مقدس ایوانجلیست ها

فایل(های) الحاقی

ایوانجلیست‌ها و رسانه مقدس eivanjelistha va rasane moghadas.exe 488 KB application/octet-stream