موسیقی در اسلام

هنر موسیقی در جهان امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کاربردهای موسیقی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی قابل کتمان نمی باشد.<br /> بررسی موضوع موسیقی و حرمت غنا در اسلام موضوعی است که در سالیان اخیر با گسترش صنایع صوتی و تصویری از اهمیت افزون تری برخوردار گشته است.<br /> نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی معنی، مفهوم و مصادیق غنا از منظر فقه اسلامی زوایای مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد و به تبیین تفاوت های غنای مجاز و غیر مجاز بپردازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● اسلام مکتب هنر و زیبایی <br /> ● موسیقی چیست؟ <br /> ● موسیقی قبل از ظهور اسلام <br /> ● اسلام و موسیقی <br /> ● غنا در لغت <br /> ● غناء در اصطلاح شرعی <br /> ● مفهوم و مصداق غناء در اصطلاح شرع <br /> ● حکم غناء در اسلام <br /> ● تعیین دقیق مصادیق غنای حرام <br /> ● فقهاء و حکم غناء و آثار آن <br /> ● موسیقی و غناء در دیدگاه مقام معظم رهبری <br /> ● غناءهای مجاز

فایل(های) الحاقی

موسیقی در اسلام mosighi dar eslam.exe 502 KB application/octet-stream