این جشن که برای استقبال از نوروز است بدون تردید یک سنت ملی و میهنی به جای مانده از زرتشت بزرگوار است. ولی روز چهارشنبه آن بر طبق اسناد کهن پس از اسلام به روی آن گذاشته شده است. زیرا در ایران پیش از اسلام روزهای به این صورت نامیده می‌شدند: هرمزد روز، بهمن روز، اردیبهشت روز و ... پس چهارشنبه بر این باور تازیان که روزی نحس است بروی جشن چهارشنبه سوری گذاشته شد.<br /> منوچهری دامغانی در این‌باره می‌گوید:<br /> چهارشنبه که روز بلاست باده خور<br /> به ساتگین می‌خور تا به عافیت گذرد<br /> تازیان به این اندیشه که توانسته‌اند ایران را با ضرب و شتم و شمشیر تصرف کنند می‌توانند آداب و رسوم ایراینان را تغییر دهند این جشن را به عنوان روز نحس آخر سال نامیدند. ولی ایرانیان همچون گذشته این جشن را برای شادی روح نیاکانشان و گرامی داشت آتش اشو زرتشت برگزار نمودند...

فایل(های) الحاقی

جشن ملی چهارشنبه‌سوری jashne meli chaharshanbesori.pdf 232 KB application/pdf