حال از چه در باید وارد شد و چه سخنی باید گفت؟ حرف برای گفتن بسیار است. ولی قبل از هرچیز و مهم‌تر ار سخن باید دینی را نسبت به برادران و خواهران عزیری که در انتشار، ترویج و تبلیغ این کتاب بالاترین نقش و فعالیت رانموده‌‌اند، به‌خصوص ...<br /> خدای جهانیان را سپاس که انسان را از گل ناب آفرید و او را در نیکوترین قوامی قرار داد و بر سایر آفریدگانش برتری بخشید و فرشتگان مقرب را برای او به سجده درآورد و او را عقلی بخشید که گمانش را به یقین تبدیل کند و دو چشم و زبان و لب به او اعطا کرد و هر دو راه (خوب و بد) را به او نمایاند و فرستادگانی برای او فرستاد که او را بشارت و هشدار دهند و او را از خواب غفلت بیدار ساخته و از پیروی ابلیس لعین دور سازند...

فایل(های) الحاقی

آنگاه هدایت شدم angah hedayat shodam.pdf 1,443 KB application/pdf