عبدالکریم سروش به‌عنوان پرآوازه‌ترین فیلسوف سیاسی و متکلم در جهان اسلام و ایران ظاهرشده است. هدف پروژهٔ فکری گستردهٔ وی آشتی دادن خرد با ایمان و اقتدار مذهبی با آزادی سیاسی است. این پروژه در حوزه‌هائی چون دین‌شناسی تطبیقی علوم اجتماعی و الهیات گسترش یافته است. هرچند تنها با فهم حوزهٔ محلی تلاش‌های فکری وی می‌توان به اهمیت جهانی‌اش پی برد.<br /> شخصیت عبدالکریم را باید با درنظر گرفتن سنت الگوئی روشنفکری معصر ایران بررسی کرد. روشنفکران الگوئی نه‌تنها خالقان فکر و اندیشه‌اند بلکه مظاهر ایده‌ها و آرمان‌ها نیز می‌باشند لذا این روشنفکران از قداستی شبه‌مذهبی برخوردارند...

فایل(های) الحاقی

عبدالکریم سروش و اصناف احیاگری abdolkarime sorosh va asnafe ehyagari.pdf 169 KB application/pdf