لودویگ جوزف یوهان ویتگنشتاین در ۲۶ آوریل ۱۸۸۹ در وین اتریش متولد شد و در ۲۹ آوریل ۱۹۵۱ در کمبریج درگذشت. خانوادهٔ پدری او پس از پس از تغییر دین از یهودیت به پروتستانیسم از آلمان به وین آمده بودند. مادرش یک کاتولیک معتقد بود و به همین دلیل لودویک در بدو تولد در کلیسای کاتولیک غسل تعمید داده شد. با آنکه در اواخر عمر اعتقادات مذهبی نداشت مراسم تدفیت کاتولیکی برایش برگزار شد.<br /> با دو اثر رسالهٔ منطقی‌ ـ فلسفی و تحقیقات فلسفی چنان تأثیری بر فلسفه گذارد که او را در کنار مارتین هایدگر و برتراند راسل از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم می‌دانستند. <br /> زندگی وی همانند کارهایش بسیار جالب و پرفراز و نشیب است. خانواده او یکی از متمول‌ترین خانواده‌های اتریشی و حتی اروپائی بود ...

فایل(های) الحاقی

یوهان ویتگنشتاین yohan Wittgenstein.pdf 172 KB application/pdf