۲۶ ماه ژوئن سال ۱۸۸۹ در اودسا به دنیا آمد. پدرش آندری آناتولویچ گورنکو مهندس مکانیک نیروی دریائی بود. خانوادهٔ آنها در سال ۱۸۹۰ در تسارسکویه سلو ساکن شدند. در مؤسسه اموزشی ملوانی پایتخت پدر آنها سمت‌های اداری مختلف و البته تدریسی را عهده‌دار بود. آنها شش خواهر و برادر بودند. پدرش به‌زودی خانه را ترک کرد. او نسبت به اشعار دخترش خیلی شدید برخورد می‌کرد و نسبت به فعالیت دخترش بدبین بودو به این دلیل اولین شعر او تحت عنوان ”در دستش انگشترهای زیبای زیادی هست...“ با دو حرف آ.گ. در مجلهٔ ”سی‌ ری اوس“ توسط گومیلف در پاریس چاپ شد...

فایل(های) الحاقی

آنا آندریانو گورنکو ana anderiuona.pdf 66 KB application/pdf