عید غدیر عید ولادت و امامت<br /> عید به معنی عود بر فطرت ناب، بازگشت به خویشتن، تولد جدید و تجدد نظر برای رشد و ترقی و تکامل است. این عید که از نظر تشیع بزرگ‌ترین عید است همان عید ولایت و امامت است، یعنی روز امام‌شناسی است که ما در پرتو آن امام بر حق را می‌شناسیم. این عید هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود بلکه همیشه بحث روز است چراکه همیشه بشر نیاز به امام عادل و آگاه دارد.<br /> بر همین اساس پیامبر اکرم در ماه ذیحجه سال دهم هجرت پس از انجام مراسم حج، که حجهٔ‌الوداع نام گرفت و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در آن شرکت داشتند. در بیابان غدیر که چهارراهی برای مسافران به نقاط مختلف بود مسلمانان را فرا خواند و همه را برای شنیدن وحی الهی دعوت کرد...

فایل(های) الحاقی

حادثهٔ عید غدیر hadeseye eide ghadir.pdf 570 KB application/pdf