تئوری بینگ بنگ چیره‌ترین تئوری علمی‌ای است که در مورد منشاء کائنات وجود دارد. تئوری بینگ بنگ می‌گوید کائنات چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد سال قبل توسط یک انفجار کیهانی که باعث پرتاب شدن ذرات به جهان مختلف شد به‌وجود آمد.
یک روحانی بلژیکی به نام جرج لماتره در سال ۱۹۲۷ برای اولین بار پیشنهاد کرد که کائنات از انفجار اتم‌های اولیه پدید آمده است. ادعای وی وقتی جدی‌تر گرفته شد که ستاره‌شناسان توانستند خطوط قرمزی در سحاب‌هائی که در فاصلهٔ بسیار زیادی از زمین قرار دارند مشاهده کنند...

فایل(های) الحاقی

بینگ بنگ چیست؟ bing bang chist.pdf 191 KB application/pdf