بشر در جهان امروز بیش از هر برهه‌ای در طول تاریخ شاهد کثرت اندیشه‌ها و گرایشات گوناگون انسانی است. افکار و اندیشه‌هائی که هر یک مبتنی بر اصولی قراردادی و یا گاه با برداشت‌های ناقص از حقایقی آشکار برای نجات بشریت جعل شده‌اند.<br /> اگرچه گوناگونی اندیشه‌ها در طول تاریخ همواره وجود داشته است اما آنچه کثرت امروزین اندیشه‌ها را از دیگر دوران برجسته‌تر می‌سازد، وحدت جهت‌گیری اغلب آنان است. بشر امروز با همه تنوع و اختلافاتی که با یکدیگر دارند پا در عرصه‌ای گذاشته است که صراحتاً به جنگ با دین در عرصهٔ روابط اجتماعی پرداخته و خود را برترین موجود هستی انگاشته و همه چیز را در جهت رسیدن به امیال و حفظ امنیت خویش جهت‌دهی می‌کند...

فایل(های) الحاقی

احکام روابط زن و مرد ahkame ravabete zan va mard.pdf 545 KB application/pdf