دین مسیحیت دینی دروغین به بزرگی و وسعت دنیا، دین کفرآمیز که عیسی نبی هرگز اینگونه تعلیم نداد و اینگونه امر نفرمود که این به اصطلاح مسیحیان امروزی هر کاری را به نام او و آموزه‌هایش تمام می‌کنند. دین مسیحیت کنونی در دنیا دینی است که آلوده به کفر و شرک و گناه که باید بت آنها، همان صلیبشان را شکست و همچون مشرکان کافر باید آنها را نابود کرد این کفار گستاخی را به جائی رسانده‌اند که به پیامبر گرامی اسلام توهین ‌می‌کنند و نسبت‌ەای ناروا به مسلمانان موحد یکتاپرست می‌دهند، مسلمانان را می‌کشند و زندانی می‌کنند...

فایل(های) الحاقی

دین مسیحیت دینی دروغین به بزرگی و وسعت دنیا dine masihiyat dini doroghin ba bozorgi donya.pdf 23 KB application/pdf